Finans ve Bankacılık Hukuku

Bankacılık kanunu ve BDDK mevzuatı çerçevesinde finansman, leasing ve factoring hukuku ile ilgili danışmanlık hizmetleri. İpotek ve Teminat işlemlerinden doğan hukuki davalar. Kredi sözleşmeleri işlemlerinde hukuki destek. Leasing ve faktoring işlemlerinde hukuki destek. Bankacılık operasyonları ve mali organizasyonların hukuksal denetimi. İpotek ve ipotek teminatlarının hukuk bazında düzenlenmesi. Finansal kiralama ve faktoring sürecinin hazırlanması. Kredi sözleşmelerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi. Bankalar Birliği ve Bankacılık Denetleme Kurulu Ve TMSF ile ilgili hukuki işlemler. Sermaye piyasası uygulamalarının hukuk bazında denetlenmesi. Şirket finansmanı denetimi ve düzenlenmesi.

Görüşme Ayarla
Yıldız & Kor Hukuk ve Danışmanlık
Görüşme Ayarla