İcra ve İflas Hukuku

  • İlamlı ve ilamsız icra takipleri, kambiyo senetlerine müstenit icra takipleri, rehinin paraya çevrilmesi ile ilgili takipler icra ve iflas hukukuna ait tüm alanlarda hizmet vermekteyiz. Toplu icra çalışmalarımız amacıyla ofisimizde santral ve call-center kurulumu mevcut ve halen kullanımdadır. Özellikle Anadolu, İstanbul ve Bakırköy Adliyeleri’nde icra işlemlerimiz amacıyla çalışan alanlarında tecrübeli iki takip elemanımız ve iki avukatımız tam zamanlı olarak icra operasyonumuzun adliye ayağında aktif olarak çalışmaktadırlar. Kurumsal ve bireysel icra takipleri ile beraber yüksek değerli ipotek dosyalarımızın ise tüm hukuki süreçleri ayrıca bir avukat ve bir stajyer sorumluluğunda sürdürülmektedir.