İdare ve Vergi Hukuku:

  • Belediye mevzuatı, imar mevzuatı ve gümrük mevzuatından kaynaklanan dava ve hukuki meseleler
  • Gümrük vergileri, gümrük pozisyon ve tarifeleri, kıymet ihtilafları başta olmak üzere tüm gümrük mevzuatı davaları.
  • Kamulaştırma, bedel tespit ve tezyidi, ecrimisil, fuzuli işgal davaları.
  • Tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan idari fiil ve işlere karşı ikame edilen iptal, tam yargı davaları.
Görüşme Ayarla
Yıldız & Kor Hukuk ve Danışmanlık
Görüşme Ayarla