İş Hukuku:

  • İş hukuki alanında hukuki danışmanlık,
  • Şirketlerin işveren sıfatıyla işçileri ve diğer personeli ile yapacakları hizmet/iş akitlerinin, fesih ihbarnamesi düzenlenmesi.
  • İş akdi ve iş kanunundan kaynaklanan dava ve takipler (kıdem, ihbar, sosyal haklara ilişkin tüm tazminatlar, maddi, manevi tazminat davaları, işe iade davaları) ile Sosyal Sigortalar Kurumunun taraf olduğu davalar.
Görüşme Ayarla
Yıldız & Kor Hukuk ve Danışmanlık
Görüşme Ayarla