Ticaret Hukuku

  • Ticari işletmelerin genel hukuki sorunları.
  • Ticari alım – satım sözleşmeleri tanzimi ve bu sözleşmelerden doğan ihtilaflar, ticari alım – satımdan kaynaklanan alacaklar ve bu alacakların dava veya icra yolu ile takibi.
  • Ticaret şirketlerinin kuruluş işlemleri, özellikle Anonim ve Limited şirketlerin işleyişi ile ilgili tüm meseleler, olağan ve olağanüstü genel kurulların yapılması, esas sözleşme tadilleri, Ticaret Sicili tescil işlemleri.
  • Ticari alacakların teminat altına alınması için anlaşmaların tanzimi ve alacağın teminatı olarak ipotek (TL/yabancı para) veya gayrimenkuller üzerine mükellefiyetler tesisi, ticari işletme rehini yapılması konuları.
  • Haksız rekabet davaları.
  • Marka kullanımı ve markaya tecavüz davaları.
  • Ticaret şirketlerinin infisahı, tasfiyesi, birleşmesi ve nev’ i değiştirmesi prosedürü ile ilgili işlemler.
  • Kambiyo senetleri (poliçe, bono, çek) başta olmak üzere, bilumum kıymetli evrakla ile ilgili tüm hukuki meselelerin halli.
  • Özel sigorta hukukundan kaynaklanan
Görüşme Ayarla
Yıldız & Kor Hukuk ve Danışmanlık
Görüşme Ayarla