Tıp Hukuku

Sağlık hukuku ve malpraktis davaları ile ilgili eğitim verilmesi, Hasta ile doktor ve hastane arasındaki görüşmelerin takibi, Malpraktis nedeniyle Arabuluculuğa başvurulması, Yanlış tedavi nedeniyle tazminat davası açılması, Hatalı tıbbi müdahale/malpraktis nedeniyle ceza davası açılması gibi Sağlık Hukuku kapsamına giren bütün hukuki işlemler yerine getirilir.

Görüşme Ayarla
Yıldız & Kor Hukuk ve Danışmanlık
Görüşme Ayarla