Ürün Sorumluluğu Hukuku

  • Özellikle imalatçı firmalar ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunundan kaynaklanan ve mamullerdeki ayıplar/kusurlar ile ilgili tazminat, değiştirme, iade davaları ve bu konudaki müşteri/tüketici talepleri ile ilgili hukuki işlemler.
  • İmalatçı, ithalatçı, satıcı firmaların ticaretini yapmış oldukları mamullerin kusurlarından kaynaklanan mesuliyetleri ile ilgili hukuki müşavirlik

Bütün bunlara ek olarak her türlü hukuki konularda Almanya, İsviçre başta olmak üzere tüm Avrupa memleketlerinde bulunan meslektaşlarımızla yakın ortak çalışmalarımız mevcuttur ve bu ülkelerde o ülkenin mevzuatına göre çözümlenmesi gereken problemlerde her türlü hukuki müşavirlik hizmetleri yabancı meslektaşlarımızla koordineli bir şekilde yerine getirebilmekteyiz.

 

Görüşme Ayarla
Yıldız & Kor Hukuk ve Danışmanlık
Görüşme Ayarla