Yabancı Sermaye Mevzuatı

  • Yabancı sermayeli şirket kuruluşlarının başlangıcından sonuna kadar hukuki ve idari işlemlerinin ifası.
  • Yabancı sermayeli firmaların ülkemizde ticari faaliyetleriyle ilgili hukuki müşavirlik hizmetleri ile kuruluşun tamamlanmasını müteakip bu firmaların hukuk müşavirliği
  • Gerekli izin belgeleri ittihazı (yabancı sermayeli iştiraklerin kuruluş izin belgeleri, yabancı personel çalıştırma izin belgeleri, Türkiyede şube açmak isteyen yabancı sermayeli firmalar için gerekli izinler ) ve bu izinlerin vize işlemleri.
  • Yabancı tüzel ve gerçek şahıs ve müesseselerle Türk firmaları arasında lisans, know-how, teknik yardım, yönetim, franchise anlaşmalarının tanzimi ve bu anlaşmaların Türkiye’de tescili için izin alınması ile ilgili işlemler.
  • Yabancı sermayeli firmaların kar, temettü, sermaye payının yurt dışına transferi işlemleri.
  • Yabancı sermayeli firmalarda hisselerin yabancılara veya Türk tabiiyetindekilere devri ile ilgili işlemler.
Görüşme Ayarla
Yıldız & Kor Hukuk ve Danışmanlık
Görüşme Ayarla